Návrh osvětlení

Našim zákazníkům nabízíme profesionální poradenství při řešení osvětlení a návrh a výpočet osvětlení zdarma. Navrhneme ideální rozmístění svítidel, typ svítidel, světelnou charakteristiku s ohledem na úspornost provozu a zároveň kvality osvětlení pracovišť (hygienické normy, rovnoměrnost, oslnění).

Vypracujeme Vám světelně-technický projekt na základě dodaných podkladů pro osvětlované prostory, případně Vás navštívíme a prostory osobně zaměříme. Světelně-technický projekt obsahuje detailní přehled použitých svítidel a jejich parametrů, rozvržení svítidel, minimální, maximální a průměrnou osvětlenost prostor, rovnoměrnost osvětlení, vyhodnocení oslnění a další důležité údaje.

Jsme tu pro všechny! Nenavrhujeme jen osvětlení velkých výrobních podniků a supermarketů, ale také rodinných domů, bytů, prodejen, kanceláří, lékařských ordinací, čerpacích stanic atd.