Dodávka několika stovek kusů IDEATUBE úsporných zářivek na osvětlení výrobní haly přinesla společnosti BOS Automotive úsporu na spotřebě elektrické energie na osvětlení cca 50%. Návratnost investice byla cca 1 rok.