Reference

Dodávka několika stovek kusů IDEATUBE úsporných zářivek na osvětlení výrobní haly přinesla společnosti BOS Automotive úsporu na spotřebě elektrické energie na osvětlení cca 50%. Návratnost investice byla cca 1 rok.

 

Dodávka indukčních LVD průmyslových svítidel a LVD svítidel do výbušného prostředí.

Dodávka průmyslových indukčních svítidel LVD 03-022 pro osvětlení výrobní haly v závodu Faurecia Components Písek, s.r.o. Osvětlení kanceláří bylo realizováno našimi LED panely IDEALED SLIM.